Informácie a telefonické objednávky: +421 902 771 976

e-mail: info@provitality.sk

Sídlo spoločnosti:

Provitality s.r.o.

SNP 149/60

916 01 Stará Turá

IČO: 36 310 697
DIČ: 2021493144
IČ DPH: SK2021493144

Zapísaný v obchodnom registry Okresného súdu v Trenčíne, odd.:Sro, vložka číslo: 11773/R